Zgodnie z art. 46 punkt 2 ustawy z dnia 26.X.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,2 promile do 0,5 promile. Jest to tzw. próg alkoholowy.