Jest to zespół nieodwracalnych zmian cech osobowości polegających na obniżeniu zdolności przeżywania uczuć, zaniku motywacji do działania, zubożenia zainteresowań, możliwości planowania i przewidywania - często zbyt pochopnie rozpoznawana u osób uzależnionych od alkoholu.