Są to zaplanowane spotkania psychoterapeuty (lekarza, psychologa) z pacjentem, mające na celu wykazanie mu jego dotychczasowych błędnych postaw, sądów i obaw, źródłem których jest choroba alkoholowa. Ma też psychoterapia indywidualna pomóc choremu zrozumieć, że przyczyną trudności na jakie napotyka w rodzinie, w pracy i w życiu publicznym jest jego picie. Końcowym celem psychoterapii indywidualnej - podobnie zresztą ma to miejsce w psychoterapii zbiorowej - jest zmiana dotychczasowych, alkoholowych zachowań pacjenta na zachowanie krańcowo odmienne, czyli abstynenckie. Zadanie to trudne ale osiągalne.

Wymaga jednak dużo silnej woli, taktu i cierpliwości zarówno od terapeuty jak i chorego.