Polega na rozmowie w niewielkiej grupie chorych (od 10 osób), przy czym główną rolę grają tu sami pacjenci, natomiast terapeuta jak gdyby kontroluje ową rozmowę pod względem merytorycznym i udziela, w razie potrzeby, fachowych informacji i wyjaśnień. Najczęściej seanse psychoterapii grupowej organizuje się wspólnie dla aktualnie leczonych z chorymi, którzy leczenie takie przeszli i od dłuższego czasu zachowują abstynencję. Uwagi przekazywane przez doświadczonych abstynentów mają bowiem o wiele więcej siły przekonywującej, niż rozmowa z lekarzem poradni lub innym fachowym pracownikiem.

Psychoterapia grupowa ma duże praktyczne znaczenie w leczeniu alkoholików - pozwala utwierdzić w nich przekonanie, że abstynencja jest możliwa.