W alkohologii nawrót choroby alkoholowej lub nadmiernego picia po pewnym okresie abstynencji, lub ponowne. popełnienie przestępstwa przez tę samą osobę pod wpływem alkoholu lub wystąpienie zmian psychicznych powstałych w wyniku nadużywanie alkoholu.