Stan psychiczny chorych, którzy przebyli chorobę psychiczną i wykazują brak lub obecność jedynie dyskretnie zaznaczonych objawów defektu lub degradacji psychicznej. Nie jest to jednak wyleczenie, gdyż istnieje możliwość pojawienia się nawrotu choroby.