Polega na ponownym włączeniu się do życia społecznego osoby, która skutecznie przeszła leczenie odwykowe w zakładzie zamkniętym lub otwartym. W resocjalizacji byłych alkoholików dużą rolę mogą odgrywać Wspólnota A.A., organizacje społeczne i zawodowe oraz rodzina alkoholika.