Jest przykładem przysłowiowego obrazu nędzy i rozpaczy czyli dna ekonomicznego i bardzo często moralnego. Dzieci z rodzin alkoholików maltretowane fizycznie i moralnie są pozbawione warunków prawidłowe go rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Wynikające z tego zaburzenia nerwicowe oraz brak społecznego przystosowania są źródłem pijaństwa, prostytucji, kradzieży i rozbojów młodocianych.