1. Alkoholizm „treningowy" lub zwyczajowy. Osobowość mało patologiczna. Trudność w powiedzeniu „nie". Społeczne spożywanie alkoholu. Duże znaczenie otoczenie w rozwoju uzależnienia. Ewolucja powolna.

2. Alkoholizm kompensacyjny (lub neurotyczny). Częste występowanie stanów niepokoju i stanów depresyjnych, uzależnienie od leków lub narkotyków, zachowania agresywne, impulsywne.

3. Alkoholizm psychiatryczny (albo alkoholizm­ symptom). Alkoholizm wtórny do choroby psychicznej.