Około 85% wszystkich rozwodów powstaje na tle alkoholizmu jednego z partnerów. Dzieci z rodzin niepełnych należą bardzo często do tzw. dzieci trudnych - źle się uczą, sprawiają trudności wychowawcze, z nich rekrutują się niejednokrotnie młodociani przestępcy.