Postawa wobec samego siebie, zwłaszcza wobec własnych możliwości. Może być pozytywna lub negatywna, wysoka lub niska i w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie człowieka. Osoby z niską samooceną częściej sięgają po alkohol lub inne używki.