Artykuł 46 punkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.X.1982 r. za stan nietrzeźwości przyjmuje stężenie alkoholu we krwi przekraczające 0,5 promile.