Statystyki pokazują, że w naszym kraju liczba osób uzależnionych od alkoholu to około 800 tys., dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika to ok. 1,5 mln osób, dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików to również ok. 1,5 mln osób, osoby pijące szkodliwie szacuje się na 2-2,5 mln, zaś ofiary przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym to ok. 2 mln osób.