Jest to odkładanie się tłuszczu w narządach miąższowych. U alkoholików często spotykane jest stłuszczenie wątroby prowadzące do marskości wątroby.