To stan emocjonalny wynikający z realnego zagrożenia.