1. Gdy ktoś pije pomimo szkód spowodowanych przez picie.

2. Gdy ktoś jednorazowo wypija większe ilości (np. 5 dużych piw lub 1 wino lub ćwiartkę wódki).

3. Gdy ktoś regularnie wypija 2 piwa lub 2 lampki wina lub kieliszek wódki lub zaczyna dzień od picia alkoholu.

4. Gdy ktoś klinuje, czyli używa alkoholu do usunięcia przykrych skutków poprzedniego picia.

5. Gdy pije alkohol w samotności oraz w sytuacjach gdy odczuwa zmęczenie, smutek i cierpienie.

6. Gdy ktoś zaniedbuje obowiązki i zadania z powodu picia, gdy ma trudności w przypominaniu sobie co działo się poprzedniego dnia w sytuacjach związanych z piciem.

7. Gdy ktoś uśmierza poczucie winy i wyrzuty sumienia za pomocą alkoholu, z powodu czynów popełnionych pod wpływem alkoholu.