Zjawisko współdziałania dwu lub więcej substancji chemicznych (leków) na organizm. Działanie leków może się sumować lub znacznie potęgować. Synergizm wielu leków z alkoholem może dawać silną reakcję, zagrażającą nawet życiu Szczególnie niebezpieczna jest interakcja pomiędzy alkoholem a lekami psychotropowymi. Przykładem tu może być alkohol i relanium.