Zjawisko to polega na całkowitym zapomnieniu pewnych wydarzeń lub pewnych słów, albo na mglistym tylko przypominaniu sobie niektórych epizodów. Ubytki pamięciowe zdarzają się u 1/3 osób, które piły nawet umiarkowanie, natomiast przy ostrych stanach zatrucia alkoholem pamięć nie zachowuje dość długich okresów czasu.