Jest najwyższą rozwojowo formą czynności psychicznych człowieka. Zaciekawienie teoretyczno-naukowe, przyjaźń, miłość uwznioślona, uczucia patriotyczne, społeczne, estetyczno-artystyczne, wstydliwość, zamiłowanie do czystości i ładu, obrzydzenie w zetknięciu z brudem fizycznym i moralnym, uczucia moralne, religijne, poczucie wzniosłości, radość twórcza, poczucie obowiązku, poczucie sprawiedliwości, uczucia humanitarne, uczucie jedności ogólnoludzkiej, uczucie krzywdy moralnej, zadowolenie z prawdy i cierpienia z powodu nieprawdy, poczucie komizmu, współczucie- oto wg Bilikiewicza przykłady uczuć najwyższych.