To zaburzenie neurologiczne powstały w wyniku zakrzepu, zatoru lub pęknięcia naczynia w mózgu powodujące najczęściej wystąpienie niedowładu lub zgon. Alkoholicy w skutek nadużywania alkoholu mają kruche naczynia i SA w grupie ryzyka.