Za umiarkowane picie alkoholu można przyjąć takie picie, gdy alkohol używany jest rzadziej niż raz w tygodniu w ilościach nie powodujących żadnych ujemnych skutków społecznych i zdrowotnych. A więc umiarkowanie pije ten, kto rzadko, przy wyjątkowej okazji pije trunek zawierający małą dawkę czystego alkoholu, który łatwo ulatnia się w organizmie, a działanie jego objawia się pewnym odprężeniem psychicznym nie stwarzającym przykrej sytuacji dla towarzystwa.