Jest to przemijający zespół zaburzeń czynności wyższych nerwowych, powstałych w wyniku działania alkoholu etylowego na centralny układ nerwowy, a szczególnie na korę mózgową.

Zaburzenia te są zależne od wielu czynników, do których m.in. należą:

- ilość wypitego alkoholu,

- stopień stężenia (moc) alkoholu,

- szybkość wchłaniania się alkoholu z przewodu pokarmowego do krwi,

- szybkość utleniania się alkoholu w tkankach oraz szybkość wydalania go przez organizm,

- ogólny stan odporności organizmu na zatrucie,

- stopień adaptacji (przyzwyczajenia) organizmu do używania napojów alkoholowych,

- stopień osobniczej właściwości (tolerancji) na alkohol.