Są to sądy wyrażające błędną treść, kłócącą się z rzeczywistością, powstałe na gruncie chorobowym i nie dające się zmienić ani perswazją, ani przedstawianiem nie dających się zakwestionować dowodów rzeczowych. Typowym urojeniem ludzi uzależnionych od alkoholu są urojenia dot. niewierności małżeńskiej ich partnerek - psychoza alkoholowa.