Przejawia się niemożnością powstrzymania się od picia, kontroli nad ilością wypijanego alkoholu oraz obojętnością nad miejscem i sytuacją, w których do picia dochodzi.

Utrata kontroli nad piciem powoduje, że pije się byle co, byle jak, byle gdzie i z byle kim.

Ten przymus picia utrzymuje się do momentu ścięcia z nóg pijącego, czyli do momentu całkowitego upojenia.