Zawartość alkoholu typowe objawy:

0,3 rozproszona uwaga

0,8‰ pobudliwość, upośledzenie koordynacji ruchowo-wzrokowej, obniżony krytycyzm

1,5‰ zaburzenia równowagi, błędy w logicznym myśleniu, opóźnienie czasu reakcji, agresywność, brawura

2‰ zaburzenia mowy, senność, obniżenie kontroli zachowania i poruszania się

4‰ senność, możliwość zapadnięcia w śpiączkę

5‰ zatrucie, śmierć