Usuwanie alkoholu z organizmu odbywa się na drodze utleniania i wydalania w postaci niezmienionej. I tak od 95-97% wchłoniętego do krwi alkoholu ulega utlenieniu w wątrobie, mięśniach szkieletowych i mięśniu sercowym, reszta tj. 3-5% zostaje wydalona w niezmienionej postaci przez płuca, z potem i moczem. Alkohol znika z krwi z szybkością 0,11 promile na godzinę.