DSMIV

rożne

303.90

Uzależnienie od alkoholu

305.00

Nadużywanie alkoholu

303.00

Zatrucie alkoholem

291.81

Zespół odstawienia alkoholu

291.9

Zaburzenia związane z alkoholem niewyspecyfikowane gdzie indziej