To ubytki istoty mózgowej - zmniejszanie się ilości komórek mózgowych spowodowane toksycznym działaniem alkoholu. Prowadzi do otępienia.