Złudzenia należy odróżnić od halucynacji, które powstają bez udziału bodźców zewnętrznych.

Złudzenia możemy podzielić ze względu na rodzaj zmysłu na: wzrokowe, słuchowe, dotykowe, smakowe i węchowe. Przewaga złudzeń wzrokowych wynika z faktu, że wzrok dominuje nad innymi zmysłami. Uzależniony często postrzega „świat" iluzorycznie.