W procesie psychoterapeutycznym przekazywanie przez terapeutę lub członków grupy wiadomości umożliwiających bardziej obiektywne spojrzenie na siebie. Mają one wpływ na likwidowanie egocentryzmu i chęć zmian u uzależnionych.