Żłobkiem nazywa się w żargonie pijackim Izbę Wytrzeźwień. Określenie to, w formie żartobliwej, zaczyna również funkcjonować w środowisku poza pijackim, a szczególnie w gwarze młodzieżowej.